Phước Mỹ tự tin phát triển bền vững

Nếu Sơn Trà là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh của thành phố Đà Nẵng, thì Phước Mỹ là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, bền vững của quận Sơn Trà. Trước nhiều cơ hội và...

Hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

TNMT.png
KHCN.png
SXD.png
STP.png
YTE.png
BQLKCN.png
GDDT.png
STC.png
GTVT.png
SNV.png