Thông tin liên hệ

Đồn Biên phòng Sơn Trà
Trần Hữu Thanh Đồn trưởng 3831120
Văn Đức Trường Chính trị viên 3831120
Nguyễn Công Khẩn Đồn phó - trinh sát 3500299
Bảo hiểm xã hội
Nguyễn Tân Giám đốc 3944456
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Giám đốc 3944456
Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Văn Hóa Giám đốc 3944827
Đặng Tuấn Chiến Phó Giám đốc 3944456
Công an quận
Phan Minh Mẫn Trưởng Công an quận 3844599
Trần Tiến Dũng Phó trưởng Công an quận 3844599
Trần Xuân Nam Phó trưởng Công an quận 3934483
Võ Công Thời Phó trưởng Công an quận 3844995
Đặng Công Tới Phó Trưởng Công an 3984510
Ban chỉ huy Quân sự quận
Nguyễn Văn Hải Chỉ huy trưởng 0905232174
Phạm Văn Tám Chính trị viên 3931479
Trần Văn Trung Phó CHT - TMT 393175
Trần Văn Sơn Phó CHT-Động viên tuyển quân 3932477
Tòa án nhân dân quận
Phùng Anh Dũng Chánh án 3946023
Võ Thị Hòa Phó Chánh án 3946023
Hạt Kiểm lâm liên quận ST-NHS
Trần Thắng Hạt trưởng 3831108
Nguyễn Văn Dũng Phó Hạt trưởng 3831108
Chi cục Thuế
Lê Bá Tiến Chi Cục trưởng 3944322
Dương Đình Hạng Chi Cục phó 3944322
Lê Thị Kim Liên Chi Cục phó 3944321
Viện Kiểm sát nhân dân
Nguyễn Đức Thông Viện trưởng 3944388
Thái Hồng Sơn Phó Viện trưởng 3944037
Lưu Thu Hà Phó Viện trưởng 3944037
Ngân hàng Chính sách xã hội
Trần Văn Bằng Giám đốc 3944888
Nguyễn Thị Thanh Tùng Phó Giám đốc 3944888
Chi cục Thi hành án dân sự
Lê Văn Hiểu Chi Cục trưởng 3844505 - 0905.462266
Lê Viết Thành Phó Chi Cục trưởng 3944593
Chi Cục Thống Kê
Võ Phúc Đồng Chi Cục trưởng 3944039 - 0983.197515
Lê Thị Hồng Hà Chi Cục Phó 3944039
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Phạm Thị Thủy Giám đốc thuypt@danang.gov.vn 3946274 - 0916.447167
Huỳnh Phi Long Phó Giám đốc 3946274 - 0977.949989

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png