05/04/2013 - 04:02
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quận

Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận, dưới sự chủ trì của ông Ngô Quang Phúc, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ Sơn Trà đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ.

 

Đến dự hội nghị có ông Võ Duy Khương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Nho Huế, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; Đại tá Trịnh Ngọc Vân, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Đà Nẵng; đại diện các ban, ngành liên quan của thành phố; các thành viên Ban Chấp hành Đảng vộ quận, đại diện thường trực Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban, ngành, đoàn thể của quận; đại diện cấp uỷ, chính quyền, mặt trận các phường; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn quận.

Trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Quận uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 9) về "chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn quận, bà Huỳnh Thị Liễu Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ quận uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận, nêu rõ: Trong 10 năm qua, cùng với sự phát triển của thành phố, quận Sơn Trà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, thành phố, đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế; hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cơ bản được cải thiện. Cơ sở vật chất của các ngành giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục, trình độ dân trí, sức khoẻ của nhân dân được nâng lên đáng kể. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, vai trò, năng lực và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng được nâng lên. Bộ máy chính quyền các cấp từng bước được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Hoạt động mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được không khí dân chủ, đồng thuận trong xã hội. Những kết quả đó là cở sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thực hiện tốt chiến lược bảo bệ tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn quận. Báo cáo cũng đã nêu lên những kết quả cụ thể trong việc quán triệt, trển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 9), trong xây dựng, chính đốn đảng, công tác tư tưởng - văn hoá, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế...; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm quốc phòng - quân sự địa phương đến năm 2025 và trong những năm trước mắt.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quận; nghe các báo cáo tham luận của các phường An Hải Bắc, Thọ Quang, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận và Đồn Biên phòng Sơn Trà.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, ông Võ Duy Khương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân quận Sơn Trà đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 9) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và 5 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quận trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Võ Duy Khương yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị quận Sơn Trà cần tập trung vào 3 nội dung trọng tâm là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định vị trí chiến lược của Sơn Trà trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, qua đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân; tập trung phát triển mạnh mẽ cả 3 tiềm lực chính trị - tinh thần, quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội trong khu vực phòng thủ; xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt và trước hết là tổ chức đảng, cả trong và ngoài lực lượng vũ trang.

Ông Ngô Quang Phúc, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Sơn Trà phát biểu kết luận hội nghị  Toàn cảnh Hộ nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Quang Phúc, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Sơn Trà, yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ quận đến các phường, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho các bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và thấm nhuần các nghị quyết của Trung ương, nghị định của Chính phủ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng khu vực phòng thủ; làm tốt công tác tư tưởng - văn hoá; xây dựng đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay" gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội; xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán ở cơ sở; tăng cường công tác đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực...

Tại hội nghị này, Uỷ ban nhân dân quận đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 8 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quận trong thời gian qua./.


                                    Đặng Vũ Quang