Chi tiết tin tức

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà: Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cập nhật lúc: 16:05 - 08/12/2016 Lượt xem: 875

Ngày 06/12/2016, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/QU về học tập chuyên đề  "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); theo đó, hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch làm theo cụ thể như sau:

 

* Về tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch làm theo

- Đối với cấp ủy đảng các cấp: tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp mình. Tùy tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời Bác dạy thành tài liệu bổ sung cùng tài liệu của Trung ương, đưa vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, sử dụng trong nhiệm kỳ (2016 - 2020).

 

- Căn cứ vào đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch cá nhân; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

 

- Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước: triển khai những nội dung trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18-11-2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới". Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, quận; kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành; Trang thông tin điện tử của quận; Đài Truyền thanh quận; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

 

* Thời gian tổ chức thực hiện:

- Cấp quận: thực hiện trong tháng 01 năm 2017

- Cấp cơ sở: thực hiện trong tháng 03 năm 2017

 

Uyên Lê

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png