Chi tiết tin tức

UBND quận Sơn Trà tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (2012 - 2016)
Cập nhật lúc: 11:17 - 15/12/2016 Lượt xem: 428

Trong những năm qua, Sơn Trà là một trong những địa bàn thực hiện giải tỏa, di dời trên diện rộng, do đó số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo chiếm tỷ lệ cao trong tổng số đơn thư tiếp nhận, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai và các quy định liên quan đến đất đai. Chính vì vậy công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Quận ủy, UBND quận hết sức chú trọng. Từ năm 2012, trên cơ sở hệ thống văn bản pháp quy đầy đủ quy định về khiếu nại, tố cáo, Quận ủy, UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và nhân dân đến việc ban hành văn bản chỉ đạo việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.  Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo đưa vào hệ thống các dịch vụ hành chính công theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để kiểm soát quy trình giải quyết và chất lượng đầu ra của sản phẩm, đồng thời lãnh đạo UBND quận đã tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng và thường xuyên theo dõi kết quả triển khai, vì vậy việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã đạt được kết quả tương đối tốt.

 

Giai đoạn từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 7 năm 2016, UBND quận đã tiếp nhận và xử lý 105 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó 92 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo; tổ chức 09 buổi Hội nghị quán triệt các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến 2.833 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng công tác tại các phòng, ban chuyên môn trực thuộc, tại các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể quận Sơn Trà và tại UBND 07 phường thuộc quận; cử 19 cán bộ, công chức là báo cáo viên pháp luật, chuyên viên trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các phòng, ban, ngành và UBND 7 phường thuộc quận dự lớp tập huấn công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đăng tải trên Trang thông tin điện tử quận bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được phê duyệt tại Quyết định 1864/QĐ-TTCP ngày 13/8/2014 của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận phối hợp với UBND các phường tổ chức 10 buổi tuyền truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 1.572 lượt người dân tham dự.

 

Ngoài ra, thông qua công tác tổng kết việc thực thi Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, đơn vị cũng đã có một số ý kiến kiến nghị về những điểm chưa phù hợp, chưa thống nhất với các quy định của ngành luật khác hoặc khó áp dụng trong thực tế để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, bổ sung, cụ thể:

 

Về Luật Khiếu nại: Thời hiệu khiếu nại quy định tại Luật Khiếu nại 2011 là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, trong khi tại Điểm a, Khoản 2, Điều 104 Luật Tố tụng hành chính 2010 lại quy định thời hiệu khởi kiện 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; Về việc rút đơn khiếu nại quy định tại Điều 10 Luật Khiếu nại 2011 "... việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại", điều này chưa thực sự thuận lợi cho người khiếu nại vì trong quá trình cán bộ, công chức giải thích pháp luật, vận động việc chấp hành pháp luật thì hầu hết những người khiếu nại đồng ý rút đơn đều yêu cầu người tiếp dân ghi vào biên bản làm việc để họ ký xác nhận, không muốn viết đơn riêng. Như vậy, việc quy định thủ tục bắt buộc người khiếu nại phải viết đơn riêng chưa thực sự phù hợp thực tế".

 

Về Luật Tố cáo: Quy định về thời hiệu tố cáo và nguyên tắc xác định thẩm quyền chưa chi tiết, dẫn đến việc khó khăn trong quá trình thực thi: Công dân thực hiện quyền tố cáo không bị hạn chế về thời hiệu hay nói cách khác Luật Tố cáo không quy định thời hiệu tố cáo, trong khi nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo quy định tại Điều 12 Luật tố cáo chỉ xác định là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị người có hành vi bị tố cáo hoặc cấp trên trực tiếp nếu người bị tố cáo là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu. Tuy nhiên các điều luật quy định về vấn đề này lại không xác định rõ đối với những đối tượng có hành vi bị tố cáo đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc đã chết. Do đó, các đơn vị tiếp nhận tố cáo không đủ cơ sở để xác định thẩm quyền thụ lý nên vướng mắc khi xử lý những đơn thuộc các trường hợp này.

 

Nội dung tổng kết của quận Sơn Trà đã được Thanh tra thành phố Đà Nẵng tổng hợp và thông qua dự thảo báo cáo tại hội nghị toàn ngành trong tháng 11 năm 2016.

 

Nguyễn Thị Mai (Thanh tra quận)

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png