Chi tiết tin tức

Quy định về xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở quận Sơn Trà
Cập nhật lúc: 15:58 - 11/02/2017 Lượt xem: 761

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về Quy trình xét công nhận sáng kiến tại cơ sở, ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND quận Sơn Trà đã có Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở quận Sơn Trà.

 

Quy định gồm có 7 Chương và 15 Điều, là cơ sở để xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở quận Sơn Trà, bao gồm:  Quy định đối tượng, điều kiện công nhận sáng kiến; hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở; trình tự và hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến; phổ biến, áp dụng, khen thưởng và kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến sáng kiến.

 

Quyết định số 378/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của UBND quận Sơn Trà về việc ban hành Quy chế xét duyệt sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở quận Sơn Trà.

 

Nội dung Quy định xem tại đây.

 

Nguyễn Thị Hồng

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png