Chi tiết tin tức

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS quận Sơn Trà thời gian qua
Cập nhật lúc: 15:35 - 23/01/2017 Lượt xem: 600

Năm 2016, với nỗ lực của đội  ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Sơn Trà được công nhận là đơn vị dẫn đầu khối thi đua quận, huyện, được LĐLĐ thành phố đề nghị UBND thành phố tặng cờ thi đua năm 2016. LĐLĐ quận Sơn Trà đã tạo nên dấu ấn trong tổ chức triển khai hoạt động của mình, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).

 

Xác định công tác phát triển đoàn viên là một nhiệm vụ sống còn của tổ chức, có đoàn viên Công đoàn mới có tổ chức Công đoàn. Vì lẽ đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2013 - 2018, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn quận, LĐLĐ quận Sơn Trà đã ban hành Chương trình về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS giai đoạn 2013 - 2018. Theo đó, bình quân hằng năm phấn đấu thành lập mới 8 CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và phát triển mới từ 200 - 250 đoàn viên. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; tập trung bố trí mọi nguồn lực để thực hiện công tác này, đảm bảo tăng về số lượng, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

 

Đặc biệt, năm 2016 được các cấp công đoàn xác định là "Năm phát triển đoàn viên", trên cơ sở chỉ tiêu của thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, LĐLĐ quận đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành chương trình công tác hằng tháng, quý, năm. Lựa chọn, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với người lao động và người sử dụng lao động; tìm ra giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Với quyết tâm và sự nỗ lực cao, đã vận động phát triển mới 707 đoàn viên, đạt 141,8%; thành lập mới 15 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 150% chỉ tiêu thành phố giao, trong đó có 03 đơn vị thành lập theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nâng tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận lên 131 đơn vị, với trên 4.300 đoàn viên/5.000 CNVCLĐ, chiếm tỷ lệ 86,2 % CNVCLĐ. Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, LĐLĐ quận đã vận động thành lập mới 2 nghiệp đoàn nghề cá với 304 đoàn viên; thành lập 9 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với 479 thành viên.

 

Để có được kết quả trên, các cấp Công đoàn quận đã thực hiện phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn", phương pháp làm việc với doanh nghiệp là "Chủ động, kiên trì" và tập trung thực hiện một số giải pháp như: phân công cán bộ nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng loại hình; tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp đồng bộ của Bảo hiểm xã hội quận, phòng LĐTB & XH, Chi cục Thuế quận trong công tác kiểm tra, nắm số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; chủ động gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp, từ đó nhận được sự ủng hộ của người sử dụng lao động về thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, tiếp đến mới tuyên truyền để người lao động hiểu và tự nguyện làm đơn gia nhập tổ chức Công đoàn.

 

15 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước mới thành lập trong năm 2016, bước đầu hoạt động có hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, chính là động lực thúc đẩy LĐLĐ quận Sơn Trà vững tin vào phương pháp mình đang thực hiện, mặc dù vẫn còn đó không ít khó khăn. Một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác này, đó là: còn nhiều chủ doanh nghiệp chưa có nhận thức đúng và chấp hành nghiêm pháp luật, họ né tránh, không tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; đa số công nhân lao động chưa ý thức gắn bó, trách nhiệm với doanh nghiệp và chưa mặn mà, nhiệt tình gia nhập Công đoàn.

 

Trong thời gian đến, LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chăm lo cho đoàn viên tạo sự khác biệt so với lao động không phải là đoàn viên Công đoàn; tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vận động người lao động gắn bó để doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Hồng Minh

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png