Chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/02/2017
Cập nhật lúc: 12:00 - 25/01/2017 Lượt xem: 1275

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.

 

Quy chế này quy định nội dung hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện hoạt động thông tin cơ sở. Theo Quy chế này, hoạt động thông tin cơ sở phải cung cấp các thông tin thiết yếu đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác. Hoạt động thông tin cơ sở bao gồm việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở; Cung cấp thông  tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền. Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn ngân sách nhà nước; huy động từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

 

Nội dung Quyết định xem tại đây.

 

TH

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png