Chi tiết tin tức

Hội quần chúng quận Sơn Trà góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn quận
Cập nhật lúc: 14:35 - 24/02/2017 Lượt xem: 351

Các Hội quần chúng đã phát huy tốt vai trò triển khai thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn quận năm 2016. Đó là phát biểu đánh giá của đồng chí Phan Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Hội quần chúng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tổ chức vào sáng ngày 23/2.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hiện nay, quận Sơn Trà có 17 tổ chức hội quần chúng với 57 hội cơ sở, 820 chi hội và gần 40 ngàn hội viên. Phần lớn các hội viên đều gương mẫu, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.Trong chương trình công tác của các Hội đều gắn với nhiệm vụ chính trị của quận và nội dung việc"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để triển khai đến cơ sở, hội viên, do đó các phong trào thi đua đều nhận được sự đồng thuận của xã hội và đạt chất lượngcao. Các Hội đã chủ động làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả.Hội Khuyến học đã vận động xây dựng Quỹ gần 03 tỷ đồng thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng dân cư. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thực hiện tốt các chương trình "Mái ấm tình người", "Bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo" và các hoạt động nhân đạo, từ thiện hơn 1,4 tỷ đồng. Các Hội Cựu thanh niên xung phong, Tù yêu nước, Người mù...đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chung taychăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo, góp phần thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội của địa phương.

 

Bên cạnh đó, sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyêncủa Quận ủy đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn quận đã hỗ trợ tích cực đến hoạt động của các Hội. Nhất là việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy "về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân về vị trí, vai trò của các hội quần chúng trong tình hình mới.Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phân công các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và các phường tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như hỗ trợ về kinh phí để các Hội tổ chức hoạt động.Các cơ quan chuyên môn và các Hội đã có sự phối hợp trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 

Đồng chí Phan Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Quận ủyphát biểu với hội nghị nhấn mạnh một số nội dung để các Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian đến.Các Hội cần tập trung củng cố, phát triển hộiviên chú ý đến chất lượng; thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là cán bộ chủ chốt của Hội. Việc kiện toàn chi hội ở khu dân cư phải phù hợp với việc sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố và chi bộ.Chủ động xây dựng chương trình công tácgắn với các nội dung thi đua xây dựng "nếp sống văn hoá văn minh đô thị", thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an", Chương trình "5 không", "3 có" và tổ chức để hội viên đăng ký thực hiện. Đồng thời đồng chí cũng giao trách nhiệm cho Ủy ban Mặt trận quận chủ trì trong việc gắn kết các Hội, tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tránh tình trạng chồng chéo giữa các đối tượng. Giao trách nhiệm cho Chính quyền tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các Hội; phân công các cơ quan quản lý nhà nước vừa quản lý vừa phối hợp, giúp đỡ để các Hội tổ chức triển khai chương trình công tác hiệu quả. Ban Dân vận cần nắm chắc tình hình; tham mưu, đề xuất kịp thời cho Quận ủy giải quyết những khó khăn của các Hội, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Hội và kinh phí hoạt động của các Hội.

 

                                                                                      Trung Nam

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png