Chi tiết tin tức

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp
Cập nhật lúc: 12:30 - 27/02/2017 Lượt xem: 401

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ ngày 22/12/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 13-CT/QU ngày 24/01/2017 của Quận ủy Sơn Trà, Ban thường vụ LĐLĐ quận đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ ngày 27/02/2017 v/v chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Sơn Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Theo đó, nội dung Đại hội Công đoàn các cấp là tham gia thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn nhiệm kỳ tới; tham gia góp ý kiến vào dự thảo công đoàn cấp trên; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Ngoài ra, điểm nhấn của nội dung Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ này là việc bổ sung các đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân viên chức và hoạt động công đoàn.

 

Về tiến độ tổ chức Đại hội, các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận tổ chức hoàn thành trước 31/12/2017 (thời gian không quá 01 ngày); Đại hội Công đoàn quận hoàn thành trước 31/3/2018 (thời gian không quá 1,5 ngày).

 

Để Đại hội công đoàn các cấp đạt kết quả tốt đẹp, BTV LĐLĐ quận đề nghị các CĐCS trực thuộc căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ quận chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị mình, báo cáo cấp ủy đảng, tranh thủ  sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị; đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dung lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của ĐVCĐ tại đại hội.

 

Hồng Minh

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png