Chi tiết tin tức

Tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 19:24 - 03/03/2017 Lượt xem: 280

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố. Theo đó, để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

 

Đây là cuộc Tổng điều tra lớn của Nhà nước, thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích: Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Đối với thành phố Đà Nẵng, kết quả điều tra còn làm cơ sở đánh giá sát thực kết quả phát triển của thành phố, đồng thời làm căn cứ cho việc đề ra định hướng và các biện pháp thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố.

 

Nội dung chi tết của Chỉ thị có thể xem tại đây.

                               

                                               TH

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png