Chi tiết tin tức

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cập nhật lúc: 09:43 - 07/03/2017 Lượt xem: 324

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cũng còn nhiều khó khăn, thách thức tác động tới nền kinh tế nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

 

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi dự toán thu được giao năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 25/02/2017 về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2017 đảm bảo đạt và vượt dự toán giao năm 2017.

 

Nội dung chi tiết của Chỉ thị có thể xem tại đây.

 

                                                 TH

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png