Chi tiết tin tức

Đảng bộ Công an quận Sơn Trà tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cập nhật lúc: 20:50 - 07/03/2017 Lượt xem: 135

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/QU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 21-KH/ĐUCA, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Đảng ủy CATP Đà Nẵng và Kế hoạch số 21-KH/QU ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Quận ủy Sơn Trà, về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",  vừa qua, Đảng ủy Công an quận đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chủ trì Hội nghị, đồng Thượng tá Phan Minh Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận, các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy Công an quận; Bí thư Đoàn cơ sở, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an quận, cấp ủy các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, gồm 151 đồng chí.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận, Báo cáo viên Quận ủy đã quán triệt các nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình hành động số 15-CTr/ĐUCA, ngày 18/01/2017 của Đảng ủy CATP triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XU) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch số 24-KH/QU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà và Chương trình hành động số 185-CTr/ĐUCA ngày 14/02/2017 của Đảng ủy Công an quận về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư Trần Xuân Nam cũng đã truyền đạt và quán triệt, giáo dục cho đảng viên, CBCS nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho mọi hoạt động của Đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng Công an quận. Yêu cầu Cấp ủy, đảng viên, CBCS, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc học tập, nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực hiện hiện một cách thiết thực, cụ thể gắn với phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

 

Trước đó, Đảng bộ Công an quận cũng đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và triển khai kế hoạch Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó từng chi bộ, từng cá nhân đăng ký công trình, phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác để đề ra giải pháp phấn đấu thực hiện.

 

A.N

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
SNV.png
GDDT.png
YTE.png
TNMT.png