Chi tiết tin tức

Sơn Trà: Tăng cường chỉ đạo công tác giảm nghèo năm 2017
Cập nhật lúc: 10:02 - 11/03/2017 Lượt xem: 229

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/QU ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về triển khai Chương trình "Thành phố 4 an";ngày 07/3/2017, Thường trực Quận ủy đã có Thông báo kết luận số 83-TB/QU về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017, theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1- Uỷ ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, biện pháp thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017 và kế hoạch thực hiện nội dung an sinh xã hội của Chương trình "Thành phố 4 an"; trong đó cần chú trọng công tác khảo sát, xét duyệt công nhận hộ nghèo và xét thoát nghèo đảm bảo đúng quy trình, công khai, chính xác; chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành có liên quan tích cực phối hợp với Ban Thường trựcUỷ blan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"; tổ chức đối thoại trực tiếp, hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách quận để thực hiện công tác giảm nghèo theo Đề án số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động đến cuối năm 2017 (theo chuẩn mới thành phố đến năm 2020) còn 4,57% và 100% hộ gia đình chính sách thoát nghèo trong năm 2017;

 

2- Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn quận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức hơn nữa của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chương trình giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh từng đối tượng để triển khai đồng bộ các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ giúp thoát nghèo bền vững; ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác giảm nghèo nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Quận uỷ 2017 đã đề ra;

 

3-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận xây dựng kế hoạch, phát động triển khai việc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" trong toàn quận, huy động cao nhất các nguồn lực đóng góp ủng hộ Quỹ; phấn đấu huy động đạt 3,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đăng ký với thành phố. Chủ trì việc quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" chặt chẽ, đúng pháp luật; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp, giám sát việc khảo sát, xét duyệt công nhận hộ nghèo và xét thoát nghèo; kịp thời phản ảnh, kiến nghị, khắc phục những trường hợp làm chưa đúng quy định; có các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội;

 

4- Liên đoàn Lao động quận chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai vận động trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017 ít nhất 01 ngày lương/năm. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 3/2017 và kết thúc vào tháng 10/2017;

 

5- Các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng quận phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận TQVN quận trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn quận; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan hỗ trợ, đóng góp Quỹ vì người nghèo để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nhất là giúp đỡ các hộ gia đình chính sách thoát nghèo bền vững;

 

6- UBND quận chủ trì phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có hoạt động tốt và đạt kết quả cao trong công tác giảm nghèo trong năm 2017.

 

Uyên Lê

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png