Chi tiết tin tức

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Cập nhật lúc: 19:52 - 15/03/2017 Lượt xem: 835

Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban hành Danh muc sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2017). Danh mục này bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin. Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

 

Danh mục chi tiết có thể xem tại đây:

 

                                                                                                                   TH

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png