Chi tiết tin tức

Triển khai công tác sưu tầm phục vụ bổ sung, biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận Sơn Trà, giai đoạn 1930 - 2015
Cập nhật lúc: 06:16 - 18/03/2017 Lượt xem: 44

Chiều ngày 17/3/2017, Ban Sưu tầm tư liệu phục vụ bổ sung, biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận Sơn Trà, giai đoạn 1930 - 2015 họp triển khai việc sưu tầm tư liệu.

 

Chủ trì cuộc họp, đồng chí Vũ Bá Bảo, UV Ban Thường vụ Quận ủy đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy về thành lập Ban Sưu tầm tư liệu phục vụ bổ sung, biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận Sơn Trà, giai đoạn 1930 - 2015; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành và từng thành viên trong Ban Sưu tầm; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan và các thành viên của Ban Sưu tầm tư liệu hoàn thành việc cung cấp tư liệu về Ban Tuyên giáo Quận ủy trong tháng 3/2017.

 

Uyên Lê

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
SNV.png
GDDT.png
YTE.png
TNMT.png