Chi tiết tin tức

Sơn Trà: Phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách thoát nghèo trong năm 2017
Cập nhật lúc: 19:24 - 20/03/2017 Lượt xem: 32

Năm 2016, công tác giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Vận động Quỹ  "Vì người nghèo" đạt 3,7 tỷ đồng, đạt 168,2% so với chỉ tiêu giao. Tích cực triển khai nhiều biện pháp huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân. Chăm lo giải quyết việc làm, phương tiện sinh kế, cải thiện về nhà ở. Qua đó, có 1.174 hộ thoát nghèo, vượt 30,44% kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,15% còn 7,03% dân số toàn quận.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc thời gian qua, đặc biệt nhằm thực hiện nội dung an sinh xã hội của Chương trình "thành phố 4 an", ngay từ đầu năm 2017, Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, trong đó, chú trọng đến một số hoạt động như: công tác khảo sát, xét duyệt công nhận hộ nghèo và xét thoát nghèo đảm bảo đúng quy trình, công khai, chính xác; tổ chức đối thoại trực tiếp, hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; bố trí nguồn ngân sách quận để thực hiện công tác giảm nghèo theo Đề án số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng; tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm rõ từng hoàn cảnh để triển khai đồng bộ các giải pháp giúp đỡ; vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" trong toàn quận, huy động cao nhất các nguồn lực đóng góp ủng hộ Quỹ. Phấn đấu huy động đạt 3,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đăng ký với thành phố. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động đến cuối năm 2017 (theo tiêu chuẩn mới thành phố đến năm 2020) còn 4,67% và 100% hộ gia đình chính sách thoát nghèo năm 2017.

 

                                                                    Nguyễn Thị Trà

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
SNV.png
GDDT.png
YTE.png
TNMT.png