Chi tiết tin tức

Quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2017-2020
Cập nhật lúc: 19:30 - 18/04/2017 Lượt xem: 456

Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020, với mục tiêu tổng quát nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của quận.

 

Theo đó, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể: Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người; trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động; hằng năm, phối hợp với thành phố hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; 100% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động quận, phường được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế và người tham gia mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu; trên 80% hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Nội dung thực hiện: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, phối hợp điều tra đúng thời hạn quy định đối với các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động; tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khoẻ người lao động, kiện toàn tổ chức y tế cơ sở phục vụ chăm sóc sức khoẻ tại chỗ cho người bị bệnh nghề nghiệp; phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào quần chúng thi đua làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và trong hoạt động phối hợp với các cơ quan nhà nước, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy chế, nội quy, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của Chương trình; điều chỉnh và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình giữa các phòng, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

                                                                                      Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png