Chi tiết tin tức

Kết quả công tác Lao động - Thương binh và Xã hội của quận Sơn Trà những tháng đầu năm 2017
Cập nhật lúc: 19:34 - 20/04/2017 Lượt xem: 197

Thực hiện Kế hoạch công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, từ đầu năm đến nay, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà đã phối hợp với các phường rà soát đối tượng chính sách thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công hưởng chế độ thường xuyên, không thường xuyên… thực hiện chế độ chi trợ cấp thường xuyên hàng tháng bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Tham mưu UBND quận phân bổ kế hoạch vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 đến các cơ quan, đơn vị, trường học, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, doanh nghiệp trên địa bàn; đến nay đã vận động thu quỹ đền ơn đáp nghĩa được 469,15 triệu đồng, đạt 32,68% kế hoạch. Phối hợp triển khai xây dựng, sửa chữa 74/80 nhà ở cho đối tượng (trong đó hoàn thành 12 nhà xây, 44 nhà sửa chữa, đang khởi công xây dựng và sửa chữa 18 nhà ở cho người có công cách mạng). Cấp bảo hiểm y tế hộ nghèo 15.926 thẻ, hộ cận nghèo 1.580 thẻ. Rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, khuyết tật... thuộc hộ nghèo, cận nghèo) không hưởng trợ cấp hàng tháng còn đi học đề nghị Làng SOS hỗ trợ hàng tháng (300.000 đ/tháng) đến khi thoát nghèo cho 14 em, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Phối hợp tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ bàn học sinh, sách vở, quần áo cho 7 học sinh có nhu cầu với tổng số tiền 20 triệu đồng, hỗ trợ 22 cộng tác viên trẻ em 3 tháng với tổng số tiền 9,9 triệu đồng, hỗ trợ khảo sát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền 25,115 triệu đồng, ngoài ra hỗ trợ các hoạt động thăm trẻ, tổ chức sinh nhật lồng ghép tuyên truyền các nhóm quyền cho trẻ em và gia đình tại các phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông. Tổ chức đối thoại người khuyết tật để nắm bắt nhu cầu và tìm ra giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp đỡ cho người khuyết tật thông qua đó đã giúp đỡ hỗ trợ 9 gia đình người khuyết tật về xe đạp, dụng cụ hành nghề massage, tủ đẩy bán chổi với tổng số tiền 30,45 triệu đồng (trong đó vận động Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ 21,75 triệu đồng, UBND quận hỗ trợ 8,7 triệu đồng)... Phòng cũng đã phối hợp các phường, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền ở các địa bàn dân cư; công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý đối tượng, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp nhằm bảo đảm ANTT địa bàn.

 

Trong thời gian đến, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện an sinh xã hội theo chương trình "Thành phố 4 an" của thành phố năm 2017; thường xuyên thực hiện tốt việc hướng dẫn chế độ chính sách cho đối tượng có công cách mạng, tham mưu đề xuất các cấp giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội: hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng khó khăn, đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, mai táng phí, ưu đãi giáo dục… Tham mưu UBND quận và phối hợp các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện việc sửa chữa, xây mới nhà theo kế hoạch năm 2017, tham mưu UBND quận các giải pháp hỗ trợ đối với những hộ nghèo chính sách khó có khả năng thoát nghèo. Phối hợp các địa phương và Bưu điện Đà Nẵng 3 về việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, giải quyết trực tiếp các vướng mắc trong thời gian thực hiện qua. Tiếp tục triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức đăng ký thang bảng lương 2017 theo phân cấp của UBND thành phố. Triển khai rà soát thông tin thị trường lao động năm 2017. Phối hợp hoàn thành kiểm tra liên ngành pháp lật lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, An toàn lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp trên địa bàn đợt 1/2017.

 

                                                                                      Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png