Chi tiết tin tức

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh
Cập nhật lúc: 08:15 - 15/06/2017 Lượt xem: 272

Ngày 24/5/2017, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Quy định này quy định chi tiết về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh.

 

Đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý theo Quy định này bao gồm hai loại và mỗi loại phải đáp ứng các yêu cầu riêng, cụ thể: Đơn có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người kiến nghị, phản ánh (điểm a, Khoản 4, Điều 6); Đơn có nội dung không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người  kiến nghị, phản ánh (Điểm c, Khoản 4, Điều 6). Tuy vậy, tại Khoản 5, Điều 8, có nội dung mở đối với trường hợp đơn kiến nghị, phản ánh có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người kiến nghị, phản ánh và thuộc thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận thì dù không rõ họ tên, địa chỉ người kiến nghị, phản ánh nhưng có nội dung rõ ràng thì thủ trưởng cơ quan tiếp nhận có quyền xem xét, quyết định việc xử lý. Quy định này không áp dụng đối với các thông tin nhận qua email, tin nhắn, điện thoại.

 

Đơn kiến nghị, phản ánh là loại đơn chiếm khoảng 80% tổng số đơn các cơ quan hành chính tiếp nhận hàng năm, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ có Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 27/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý chung cho các loại đơn và chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, phân loại và xử lý. Do vậy, có thể khẳng định Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng đã tạo một hành lang pháp lý mới cho công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh và giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính. Quyết định 17/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 09/6/2017.

 

Nội dung chi tiết có thể xem tại đây:

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Mai

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png