Chi tiết tin tức

Tiêu chuẩn bình xét, bản đăng ký và bảng chấm điểm các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2022
Cập nhật lúc: 09:23 - 22/06/2017 Lượt xem: 320

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đồng thời gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới, ngày 19/5/2017 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 2678/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn bình xét, bản đăng ký và bảng chấm điểm các danh hiệu văn hoá trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 -2022.

 

Bộ tiêu chí xem tại đây:

 

                                                                             Thành Hưng

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png