Chi tiết tin tức

Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
Cập nhật lúc: 14:15 - 03/07/2017 Lượt xem: 59

Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP,  Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

 

Theo Thông tư 10/2014/TT-TTCP, danh mục vị trí công tác thanh tra phải định kỳ chuyển đổi gồm: Thanh tra hành chính; Thanh tra chuyên ngành; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Tiếp công dân; Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; Quản lý theo địa bàn, lĩnh vực, đối tượng chuyên quản được phân công về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Đối tượng áp dụng định kỳ chuyển đổi theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 10/2014/TT-TTCP là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đồng thời tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 10/2014/TT-TTCP nêu: "Không áp dụng quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của Thông tư này để điều động công chức ra khỏi cơ quan thanh tra nhà nước".

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Mai

         

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png