Chi tiết tin tức

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Cập nhật lúc: 14:20 - 03/07/2017 Lượt xem: 48

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

Để quyền khiếu nại của tổ chức, cá nhân được thực hiện và đáp ứng trên cơ sở pháp luật và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Kèm theo nội dung quy trình là toàn bộ các mẫu biểu phục vụ công tác giải quyết khiếu nại hành chính.

 

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

 

Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu có thể xem tại đây:

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Mai

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png