Chi tiết tin tức

Triển khai xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
Cập nhật lúc: 16:06 - 07/07/2017 Lượt xem: 802

Thực hiện Công văn số 1692/STC-QLNS ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020. UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch quận ban hành Công văn số 913/TCKH ngày 06/7/2017 về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020 (kèm theo các phụ lục chi tiết) nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận sớm triển khai thực hiện việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017, chủ động xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (giai đoạn 2018-2020) sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình.

 

Các đơn vị, địa phương bám sát các quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ, các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính để thực hiện. Đặc biệt xây dựng và tổng hợp đầy đủ dự toán kinh phí thực hiện các đề án, chủ trương lớn của thành phố (thành phố 4 an,…).

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020 gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 12/7/2017 để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND quận xem xét, báo cáo thành phố.

 

Các biểu mẫu có thể xem và tải về tại đây:

Công Trường

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png