Chi tiết tin tức

Thanh tra quận Sơn Trà công khai Kết luận thanh tra tại Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Sơn Trà
Cập nhật lúc: 20:32 - 07/08/2017 Lượt xem: 144

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà phê duyệt tại Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 07/12/2016, Thanh tra quận Sơn Trà đã ban hành các quyết định thanh tra tại Phòng Y tế, Phòng Kinh tế,  Phòng Văn hóa và Thông tin quận về trách nhiệm thực hiện pháp luật Tiếp công dân, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng trong năm 2016.  Đoàn thanh tra thành lập theo các quyết định trên đã thực hiện nhiệm vụ trong tổng thời gian 30 ngày (mỗi cuộc có thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra).

 

Trên cơ sở các báo cáo kết quả thanh tra của các Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra quận đã ký ban hành 03 kết luận về nội dung trên đối với 03 đơn vị được Thanh tra, gồm: Kết luận số 64/KL-TTr ngày 31/3/2017, Kết luận số 86/KL-TTr ngày 09/5/2017, Kết luận số 101/KL-TTr ngày 06/6/2017. Các Kết luận Thanh tra đã được công bố công khai tại các cơ quan là đối tượng thanh tra, với thành phần tham dự là toàn thể, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của từng đơn vị, đồng thời các kết luận đã có hiệu lực pháp luật được gửi đến Thanh tra thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà theo Khoản 1, Điều 50 Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.

 

Ngoài ra, để thực hiện quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thanh tra quận Sơn Trà tiếp tục thực hiện công khai những nội dung cơ bản của các kết luận như sau:

 

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân: Các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của luật tiếp công dân năm 2013 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành; đã xây dựng và niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ của Trưởng phòng. Bên cạnh đó, hồ sơ công tác tiếp dân được lập đầy đủ, thông tin cập nhật thể hiện việc tiếp công dân được thực hiện thường xuyên tại trụ sở.

 

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo với các hình thức phù hợp với quy mô quản lý cấp phòng. Mặc dù trong thời kỳ thanh tra, không đơn vị nào tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên, do đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể vì vậy tất cả các đơn kiến nghị, phản ánh, yêu cầu của công dân đều được tổ chức xử lý kịp thời và đạt yêu cầu, hồ sơ lưu đầy đủ.

 

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Các đơn vị đã thực hiện tốt biện pháp phổ biến, quán triệt quy định của pháp luật về PCTN trong nội bộ, đồng thời tổ chức thực hiện đúng quy định nhóm các biện pháp về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; minh bạch tài sản, thu nhập; công khai tài chính cơ quan, chế độ, định mức, tiêu chuẩn ...vv.

 

Các nhóm hoạt động trên của các đơn vị đã mang lại hiệu quả cao trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn và phòng, chống tham nhũng, vừa đáp ứng được yêu cầu của công dân, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong trách nhiệm phục vụ nhân dân và trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, các đơn vị vẫn còn tình trạng chậm trễ, thiếu các báo cáo định kỳ.

 

Qua công tác này, Thanh tra quận đã có những kiến nghị cụ thể để các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và khắc phục các hạn chế trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thị Mai

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png