Chi tiết tin tức

Quận ủy Sơn Trà quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCHTW Đảng (Khóa XII) và Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc: 21:35 - 30/08/2017 Lượt xem: 224

Sáng ngày 30/8, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận và phường; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung vào 02 nội dung chính. Một là: triển khai, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Hai là, quán triệt nội dung Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Giám sát trong Đảng và Kế hoạch số 37-KH/QU của Ban Thường vụ Quận uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Cao Xuân Thắng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể xã hội cần tập trung thực hiện tốt việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); triển khai Chương trình hành động của Thành ủy; Kế hoạch của Quận ủy; trên tinh  thần nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn tình hình từng địa phương, đơn vị; trong đó chú trọng vai trò chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm của lãnh đạo, của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về giám sát trong Đảng cần phải được thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong công tác giám sát cần lưu ý phát hiện kịp thời những hạn chế thiếu sót, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục triệt để, kịp thời…

 

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã thông qua các Quyết định chỉ định bổ sung, tăng thêm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí: Phùng Anh Dũng - Chánh án Tòa án nhân dân quận; Lê Thị Hồng Minh- Chủ tịch LĐLĐ quận; Nguyễn Hữu Nam- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Mỹ và Bùi Nguyễn Tấn Phong- Trưởng phòng Tư pháp quận.

                                                                                                                                                                                                Kim Dung

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png