Chi tiết tin tức

Thanh tra quận Sơn Trà công khai kết luận thanh tra tại UBND phường An Hải Bắc
Cập nhật lúc: 16:58 - 08/09/2017 Lượt xem: 168

Thực hiện Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2017 được Chủ tịch UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 5780/QĐ-UBND ngày 07/12/2016, ngày 20/6/2017, Chánh Thanh tra quận đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-TTr về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2016 tại UBND phường An Hải Bắc. Đoàn thanh tra thành lập theo quyết định trên đã tổ chức triển khai thanh tra tại cơ quan là đối tượng thanh tra từ ngày 05/7/2017 đến ngày 04/8/2017.

 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/8/2017 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra quận đã ban hành Kết luận thanh tra số 149/KL-TTr ngày 28/8/2017 và đã tổ chức công bố công khai tại trụ sở UBND phường vào chiều ngày 07/9/2017. Để đảm bảo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra quận Sơn Trà tiếp tục thực hiện công khai Kết luận số 149/KL-TTr với nội dung cơ bản sau:

 

Năm 2016 UBND phường An Hải Bắc đã thực hiện tương đối tốt các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách trên địa bàn. Xét về tổng thể thì đơn vị đã thực hiện kế hoạch thu đảm bảo được nhu cầu chi cho các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương. Công tác quản lý, điều hành chi được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, xét chi tiết của từng lĩnh vực thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, cụ thể như một số khoản thu chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, một số nhiệm vụ chi chưa đạt dự toán giao, một số chứng từ thu, chi vẫn còn sai sót.

 

Kết luận thanh tra đã có các kiến nghị cụ thể để đơn vị chấn chỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thị Mai

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png