Chi tiết tin tức

Đảng ủy phường An Hải Đông triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Cập nhật lúc: 20:45 - 28/09/2017 Lượt xem: 118

Vừa qua, Đảng ủy phường An Hải Đông tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Về dự có đại diện lãnh đạo Quận ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy;  Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; Trưởng, phó các Hội, Đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND Phường; các chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên trên địa bàn phường. Tiến sĩ Nguyễn Dũng Anh - Trưởng khoa Kinh tế - Chính trị, Học viện Chính trị Khu vực III là Báo cáo viên của Hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị được học tập, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, trên cơ sở đó, vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp vào công việc, đời sống; đồng thời tăng cường công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ phường; tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Trần Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu toàn thể đảng viên của Đảng bộ cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của từng đảng viên. Sau hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân và gửi về Văn phòng Đảng ủy phường.

 

                                                                                               Lý Hương

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png