Chi tiết tin tức

Chào mừng Kỷ niệm lần thứ 26 Ngày Quốc tế Người Cao tuổi (01/10/1991-01/10/2017)
Cập nhật lúc: 14:54 - 29/09/2017 Lượt xem: 164

Thế kỷ 20 thế giới đã chứng kiến một cuộc cách mạng về tuổi thọ. Kể từ năm 1950, tuổi thọ bình quân trên thế giới đã tăng thêm 20 năm lên 66 tuổi và đến năm 2050 có thể sẽ tăng thêm 10 năm tuổi lên 76 tuổi. Dân số thế giới có tuổi thọ trên 60 tuổi sẽ tăng từ 600 triệu người năm 2000 lên gần 2 tỉ người vào năm 2050. Tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng từ 10% năm 1998 lên 15% năm 2025, 21% năm 2050. Sự chuyển biến này sẽ làm cho tỉ lệ thanh niên và người cao tuổi trong dân số thế giới ngang bằng nhau vào giữa thế kỉ 21, trong khi đó tỉ lệ trẻ em theo dự báo sẽ giảm 1/3, từ 30% xuống 21%. Điều này có tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống cá nhân, cộng đồng, của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

 

Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề già hoá dân số, tháng 10/1982, tại thành phố Viên - Thủ đô nước Cộng hoà Áo, Liên Hợp quốc tổ chức Đại hội thế giới lần đầu tiên trong lịch sử loài người về vấn đề Người cao tuổi. Hơn 3.000 đại biểu của tất cả các nước, các tổ chức phi chính phủ đã đến dự. Đại hội đã chỉ ra những tiềm năng quý giá của người cao tuổi và khẳng định khi tuổi thọ tăng, người cao tuổi là một nhân tố quan trọng của sự phát triển. Đại hội lịch sử này đã thông qua Chương trình hành động quốc tế dài hạn về Người cao tuổi (Nghị quyết số 37/51); phát động Năm Quốc tế Người cao tuổi (1982); thông qua biểu tượng "Cây đa" biểu trưng của người cao tuổi.

 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động Quốc tế dài hạn về Người cao tuổi, năm 1991, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 46/91 về "Những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với người cao tuổi", làm cơ sở để xây dựng mọi chương trình hành động quốc tế và từng quốc gia, đồng thời ra Nghị quyết số 45/106 lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổibắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 1991.

 

Đây là một quyết định có tầm quan trọng quốc tế, là biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn thể nhân loại đến một hiện tượng mới mẻ, đó là sự gia tăng nhanh chóng của dân số người cao tuổi, cần thống nhất hành động vì quyền lợi của người cao tuổi và cũng vì sự tiến bộ chung của nhân loại. Trong thông báo của Liên Hợp quốc về quyết định này đã ghi rõ: "Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên Hợp quốc mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn thực tế về người cao tuổi, thấy rõ khả năng to lớn của họ đóng góp vào sự  phát triển cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý mọi người trên thế giới về một hiện tượng rất mới mẻ, đó là già hoá dân số và trong tương lai không xa về kỷ nguyên của người cao tuổi".

 

Đối với Việt Nam, việc Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 01/10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi là phù hợp với truyền thống "Kính lão trọng thọ" của dân tộc ta, phù hợp với tư tưởng của Bác Hồ và quan điểm của Đảng ta. Thực hiện những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người cao tuổi, đồng thời khẳng định vị trí vai trò quan trọng của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 23/11/2009, Quốc hội khoá XII  thông qua Luật Người cao tuổi, quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đối với việc chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Đặc biệt ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khoá XIII, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới, trong đó có điều khoản liên quan đến vị trí, vai trò và chính sách đối với người cao tuổi. Cụ thể Khoản 3, Điều 37 Hiến pháp 2013 nêu rõ: "Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và Khoản 2, Điều 59 quy định: "Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác".

 

Kỷ niệm 26 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2017) là để chúng ta tự hào và nhắc nhở nhau thực hiện tốt truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta "kính lão đắc thọ", "hiếu kính cha mẹ"; và cũng là để trân trọng, biết ơn những đóng góp của người cao tuổi trong sự phát triển của cộng đồng, các cụ không chỉ là những người có công sinh thành, giáo dưỡng lớp trẻ, mà còn là lớp người đã có vai trò rất lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vì thế, chúng ta cần đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò, tiềm năng của người cao tuổi "Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

 

Hồng Thủy

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png