Chi tiết tin tức

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2017)
Cập nhật lúc: 15:50 - 11/10/2017 Lượt xem: 86

Sau hơn một tháng, kể từ ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2/9/1945, nhận thấy vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi cho giới công thương Việt Nam, khẳng định vai trò và ghi nhận những đóng góp quan trọng của doanh nhân Việt Nam: "Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích quốc lợi dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới công thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập công thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân".

 

59 năm sau, để phát huy hơn nữa vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cho phép lấy ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam, với mục đích "để phát huy vai trò truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt nam, động viên các tầng lớp trong xã hội góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đây không chỉ là một sự kiện làm nức lòng giới doanh nhân Việt Nam, mà còn là "một lời hiệu triệu doanh nhân lên đường", góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Ngày Doanh nhân Việt Nam - 13/10 hàng năm, là ngày dành để toàn xã hội tôn vinh, trân trọng tầng lớp doanh nhân- những người đang được xem là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận xây dựng và phát triển đất nước; là ngày phát động tinh thần kinh doanh của cả dân tộc, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nhân. 13 năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội.

 

Hồng Thủy

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png