Chi tiết tin tức

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Cập nhật lúc: 09:21 - 13/10/2017 Lượt xem: 56

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác của Đảng; nếu thiếu hoặc làm không tốt, Đảng sẽ không tập hợp được quần chúng làm cách mạng "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân". Người chỉ rõ, chỉ có làm tốt công tác dân vận thì mới huy động được sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Do đó, cách mạng muốn thành công, đạt được nhiều thành tựu lớn lao thì phải xây dựng nền tảng từ nhân dân "Gốc có vững, cây mới bền; Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Và Người đã đưa vị trí của nhân dân lên đúng tầm, với sức mạnh vô địch trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nhưng, để nhân dân nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, Đảng phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động để người dân giác ngộ, tự nguyện làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó chính là công tác dân vận của Đảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bài báo Dân vận "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Quan điểm "Dân vận khéo" của Bác Hồ chính là chỉ dẫn cơ bản về phương pháp cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng.

 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới xây dựng là trách nhiệm của nhân dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ Trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ xã đến Trung ương do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Và Người đặt lên hàng đầu lực lượng làm công tác dân vận là cán bộ chính quyền "Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh".

 

Cán bộ "dân vận khéo", theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó phải là những người có kỹ năng nghiệp vụ, phải vận dụng "ngũ quan", hiểu rõ thực tế, nói phải đi đôi với làm "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Đồng thời, Bác Hồ còn nhắc nhở "Dân vận khéo" là phải tránh bệnh chủ quan, phải phát huy dân chủ "Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến", "có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên". Một việc cần thiết nữa trong thực hiện công tác dân vận là phải xây dựng cho được những tấm gương sáng từ trên xuống dưới, để cho toàn Đảng, toàn dân noi theo và để lấy lại lòng tin của dân đối với Đảng và Nhà nước, như Bác Hồ đã dạy "Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

 

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm của Người về công tác dân vận, nhất là quan điểm "Dân vận khéo" là một nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu cấp thiết để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", mỗi cán bộ, đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức và kỹ năng công tác, phải "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", để thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

 

Hồng Thủy

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png