Chi tiết tin tức

Công tác đào tạo và đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tại quận Sơn Trà theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Cập nhật lúc: 17:23 - 11/12/2017 Lượt xem: 256

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) được ban hành trong thời điểm quận Sơn Trà và cũng như các quận khác thuộc thành phố Đà Nẵng vừa mới được thành lập. Đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường được hình thành từ nhiều nguồn, từ nhiều nơi đến sinh sống và công tác với trình độ, năng lực, kinh nghiệm không đồng đều, tuổi bình quân cao; trình độ đào tạo đa phần không chính quy, tỷ lệ cán trẻ, cán bộ nữ rất thấp, hầu như không có cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ các chức vụ chủ chốt quận và phường.

         

Từ thực tế trên, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, của thành phố về công tác cán bộ đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận; xây dựng Nghị quyết,  kế hoạch về công tác cán bộ theo nhiệm kỳ và hằng năm; ban hành Quy chế bổ nhiệm và phân cấp, quản lý cán bộ. Đặc biệt là ban hành các Đề án về công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ …. Bên cạnh đó, quận Sơn Trà luôn  tranh thủ nguồn lực cán bộ theo Đề án công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ đề án 89 của thành phố để bổ sung lực lượng cán bộ trẻ được đào tạo chính quy cho quận và phường, từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong thời gian qua, công tác cán bộ của quận đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:

         

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ:  Gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đã đưa đi đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ đại học, trên đại học, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 373 lượt cán bộ (trong đó cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 54%); có 233 đồng chí được đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị (tỷ lệ nữ chiếm 58%).

         

Về công tác quy hoạch cán bộ: Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 50 đồng chí, trong đó có 42% nữ, độ tuổi từ 40 tuổi trở xuống chiếm tỷ lệ 60%; lãnh đạo trưởng, phó các phòng, ban, ngành 171 đồng chí, trong đó có 35,08% nữ, độ tuổi từ 40 trở xuống 45,02%; Ban Chấp hành Đảng bộ phường 134 đồng chí, trong đó 38,06% nữ, độ tuổi từ 35 trở xuống 32,08%, đặc biệt có 101 đồng chí được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt 7 phường, trong đó 40,6% nữ, 50,5% từ 35 tuổi trở xuống.

         

Về công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ: Điều động, đề bạt, bổ nhiệm 55 lượt cán bộ trẻ giữ các chức danh trưởng, phó phòng thuộc quận và cán bộ chủ chốt cơ sở (bí thư, phó bí thư đảng ủy phường, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường), trong đó cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 34,5%. Có 9/13 Học viên Đề án 89 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường trở lên.

         

Kết quả chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt hiện nay: Ban Chấp hành đảng bộ 37 đồng chí, 21,6% nữ, 10,8% từ 40 tuổi trở xuống, 100% có trình độ đại học trở lên (thạc sỹ 20 đồng chí) và cao cấp lý luận chính trị; lãnh đạo cấp trưởng, phó các phòng, ban, ngành thuộc quận có 82 đồng chí, nữ 35,4%, độ tuổi từ 40 trở xuống 28%, 100% có trình độ đại học trở lên (thạc sỹ 24 đồng chí) và Trung cấp chính trị trở lên; ban Chấp hành đảng bộ phường có 101 đồng chí, 37,6% nữ, 54,4% từ 40 tuổi trở xuống, 82% có trình độ đại học trở lên, 98% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; cán bộ chủ chốt 7 phường có 53 đồng chí, 30,2% nữ, 52,8% 40 tuổi trở xuống.

         

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác cán bộ trẻ của quận trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế: Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ có nơi vẫn chưa được coi trọng đúng mức, quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý tuy đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhưng nhiều đồng chí có thời gian công tác còn ít, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn còn hạn chế, khả năng bố trí chức vụ cao hơn gặp khó khăn nhất định. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy, lãnh đạo quản lý ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn những hạn chế, bất cập; chưa cân đối và chưa sát với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. Việc đào tạo lại và đào tạo tại chỗ về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác còn thiếu. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ còn hạn chế. Việc đánh giá cán bộ ở một số cơ quan, địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, còn nặng hình thức, thành tích. Công tác cán bộ chưa thật sự gắn sâu với chất lượng, hiệu quả, còn nặng về tiêu chuẩn bằng cấp; chưa thật sự xem tiêu chí đánh giá cán bộ là cơ sở để làm công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ.

         

Từ thực tiễn công tác đào tạo và đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ quận Sơn Trà trong thời gian tới, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

 

Một là, luôn chú trọng việc nâng cao nhận thức của cấp ủy và lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ kế thừa.

         

Hai là, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; trong đó, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, là cơ sở cho việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả. Phải gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ trẻ sau đào tạo phù hợp; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã được quy hoạch các chức danh về cơ sở để rèn luyện.

         

Ba là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bám sát yêu cầu nhiệm vụ cụ thể gắn với tiêu chuẩn, chức danh đã được quy hoạch; chấn chỉnh việc đào tạo trùng lắp, không theo quy hoạch. Cần rà soát, đánh giá đúng trình độ đội ngũ cán bộ, xác định nhu cầu đào tạo, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo.

         

Bốn là, có giải pháp nâng cao tính tự giác, tích cực, chủ động trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở thực hiện tốt việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ.

         

Thái Hiền Đức - Ban Tổ chức Quận ủy

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png