Chi tiết tin tức

Tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận
Cập nhật lúc: 13:41 - 13/12/2017 Lượt xem: 68

Ban Thường vụ Quận ủy vừa ban hành Công văn số 515-CV/QU ngày 05/12/2017 về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, người dân. Trên cơ đó, cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn lao động trong thời gian vừa qua; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các thủ tục về đầu tư xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, xem đây là nếp sống văn hóa, văn minh trong thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong hệ thống quản lý nhà nước đảm bảo thực hiện đúng chức năng, vai trò, thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ; chú trọng công tác định hướng dư luận, xử lý kịp thời những thông tin phản ánh sai lệch, suy diễn, gây phản ứng tiêu cực…

 

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đề nghị, yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể CT-XH cùng các ban, ngành liên quan và các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng theo phân cấp, phân quyền; đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua hằng năm.

 

VPQU

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png