Chi tiết tin tức

Sơn Trà: Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017
Cập nhật lúc: 10:58 - 22/12/2017 Lượt xem: 57

Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2017, ngay từ đầu năm, Quận ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - xã hội của quận nói chung, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nói riêng.

 

Theo đó, UBND quận đã chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể trong việc giúp đỡ các hộ nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ chính sách nghèo, hộ nghèo là hội viên hội Cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống một cách bền vững. Số hộ nghèo còn sức lao động đầu năm 2017 là 2.579 hộ; chiếm tỷ lệ 7,03% tổng số hộ dân cư (36.675 hộ), số hộ cận nghèo là 2.246 hộ (trong đó có 992 hộ thoát nghèo rơi vào cận nghèo). Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, UBND quận các công văn chỉ đạo rà soát bổ sung danh sách hộ cận nghèo; tình hình thực hiện vốn vay đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai thu nhập và cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tổ chức gặp mặt đối thoại nắm tâm tư nguyện vọng qua đó đề ra giải pháp hỗ trợ như: hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ về y tế, giáo dục; hỗ trợ chữa bệnh; hỗ trợ vay vốn; hỗ trợ sinh kế; tặng sổ tiết kiệm, phương tiện đi lại… Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, UBND các phường thực hiện công tác tuyên truyền về Chương trình giảm nghèo trên các phương tiện truyền thông dưới nhiều hình thức như: cổ động trực quan, viết tin, bài đăng tải trên sóng truyền thanh và Trang TTĐT quận, tổ chức gặp mặt, trực tiếp tiếp xúc với hộ nghèo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng; hướng dẫn các mô hình, kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả để hộ nghèo học tập, vươn lên thoát nghèo.... Tuyên truyền vận động về học nghề miễn phí và giải quyết việc làm thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo, tuyên truyền các chính sách ưu đãi cho vay vốn hộ nghèo được biết; hướng dẫn, phổ biến các thông tin cần thiết cho người nghèo; các mô hình kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả, các gương điển hình làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững…

 

Kết quả, năm 2017 đã có 1029 hộ thoát nghèo trên 900 hộ chỉ tiêu phấn đấu, đạt tỷ lệ 114,33%, trong đó: hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 119 hộ (nhóm 1: 56 hộ; nhóm 2: 63); số hộ chuyển sang không còn sức lao động: 11 hộ. Số hộ phát sinh 55 hộ, trong đó: phát sinh thường xuyên trong kỳ: 01 hộ; số hộ nghèo phát sinh định kỳ: 54 hộ; số hộ cuối kỳ: 1.605 hộ. Kết quả thoát cận nghèo năm 2017 là: 458/400 hộ chỉ tiêu phấn đấu, đạt tỷ lệ 114,5%; số hộ cận nghèo phát sinh định kỳ: 10 hộ; số hộ cuối kỳ: 1.798 hộ.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về "Đẩy mạnh công tác giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", trong năm 2018, quận phấn đấu hỗ trợ xây và sửa chữa nhà có đất ở ổn định cho hộ nghèo theo đúng kế hoạch đề ra; 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi theo chính sách; 100% con em hộ nghèo còn đi học phổ thông được miễn giảm học phí và được miễn học phí học nghề xã hội; 100% hộ nghèo được cấp thẻ BHYT; 100% đối tượng hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo được trợ cấp hàng tháng Quyết định 1480/QĐ-UBND và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hưởng theo QĐ 1465/QĐ-UBND. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người nghèo có ý thức tự vươn lên để thoát nghèo. Đề nghị các ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị tích cực hưởng ứng hỗ trợ kịp thời cho người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn, hỗ trợ xoá nhà tạm, đào tạo nghề miễn phí góp phần ổn định cuộc sống, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

                                                                                                Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png