Chi tiết tin tức

Quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở người có công với cách mạng năm 2018
Cập nhật lúc: 17:01 - 27/12/2017 Lượt xem: 42

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn quận năm 2018.

 

Theo kế hoạch, đối tượng được đưa vào danh sách hỗ trợ sửa chữa nhà ở đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Điều kiện được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 22/QĐ-TTg và thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Năm 2018, danh sách đối tượng được hỗ trợ giai đoạn I là 99 nhà, trong đó xây mới 27 nhà, sửa chữa 72 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ 3.090.000.000 đồng, phấn đấu hoàn thành trước Tết nguyên đán Mậu Tuất 46 nhà, trong đó xây mới 6 nhà, sữa chữa 40 nhà. Về kinh phí thực hiện, ngân sách nhà nước của thành phố đảm bảo 100% số nhà được phê duyệt hỗ trợ, mức hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng/nhà, xây mới 60 triệu đồng/nhà. Dự kiến danh sách bổ sung hỗ trợ giai đoạn II/2018 là 61 nhà.

 

Ủy ban nhân dân quận quận yêu cầu việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở phải được chính xác, nhà thực sự hư hỏng xuống cấp đã được thành phố cùng với địa phương khảo sát chặt chẽ, thống nhất chọn hạng mục để sửa chữa. Các hộ gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa phải sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, đảm bảo chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tế từng gia đình, khắc phục được tình trạng nhà ở xuống cấp đảm bảo sử dụng lâu dài, ổn định về nhà ở. Việc sửa chữa phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng hạng mục, có chất lượng và tiến độ thực hiện.

 

Giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp phòng Quản lý đô thị hướng dẫn UBND các phường rà soát danh sách gia đình được hỗ trợ; lập hồ sơ theo quy định; tổng hợp danh sách, đề xuất lãnh đạo UBND quận phê duyệt. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực UBND quận tạm ứng nguồn kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho những hộ xây dựng, sửa chữa trước tết nguyên đán Mậu Tuất theo nguyên tắc: tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ khi gia đình bắt đầu khởi công, khi công trình hoàn thành trên 80% công việc sửa chữa sẽ tiếp tục cho ứng 50% kinh phí còn lại; hướng dẫn các phường quyết toán nguồn kinh phí sửa nhà theo đúng quy định.

 

Các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo tiến độ hằng tháng cho Thường trực Quận ủy và UBND quận. Sơ kết đợt 1 vào tháng 3/2018 và tổng kết Đề án vào tháng 7/2018. Phối hợp với các phường tiếp tục khảo sát những hộ người có công theo quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ có nhu cầu sửa chữa, xây mới trong năm 2018. Lưu ý khảo sát 100% nhà ở của các đối tượng: Mẹ VNAH; AHLLVT, AHLĐ, Thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ thương tật, bệnh tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tổng hợp danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/12/2017 để phối hợp phúc tra đợt 2/2018.

 

                                                                                      Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png