Chi tiết tin tức

Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Cập nhật lúc: 17:12 - 27/12/2017 Lượt xem: 42

Ngày 26/12/2017, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 45-KH/QU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

 

Theo Kế hoạch, nội dung học tập, quán triệt gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

 

Phương thức học tập, quán triệt bằng hình thức tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết từ quận đến cơ sở, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của nghị quyết; đồng thời tiến hành trao đổi, thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện của cấp ủy.

 

Cán bộ, đảng viên sau khi tham gia các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) do cấp ủy các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

 

Thời gian học tập, quán triệt, đối với Hội nghị cấp quận, tổ chức 1,5 ngày, hoàn thành đầu tháng 01/2018; cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 01/2018.

 

Việc đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ hoàn thành trong quý I/2018.

 

                                                                                            Uyên Lê

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png