Chi tiết tin tức

Quận ủy Sơn Trà chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW
Cập nhật lúc: 16:21 - 02/01/2018 Lượt xem: 83

Ngày 26/12/2017, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Công văn số 531-CV/QU chỉ đạo, hướng dẫn "V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW". Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt 07 nội dung cụ thể sau:

 

1. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo phải dựa trên tinh thần những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo đảng viên, CBCCVC-LĐ xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của tập thể, bản đăng ký của cá nhân, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

 

2. Trong tự phê bình và phê bình phải  đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (khóa XI), NQTW4 (khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ.

 

3. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, với nhân dân một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

 

4. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc một cách hiệu quả, phù hợp.

 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo; tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

6. Chủ động thông tin kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; sâu sát cơ sở, thực hiện tiếp dân, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để có định hướng kịp thời; cần giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là xử lý những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII); chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

VPQU

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png