Chi tiết tin tức

Kết quả công tác chính sách thương binh - liệt sỹ và người có công trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2017
Cập nhật lúc: 16:28 - 02/01/2018 Lượt xem: 93

Xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thời gian qua, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thương binh - liệt sĩ và người có công với cách mạng đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác người có công được nâng lên. Kết quả năm 2017, việc thực hiện chế độ chi trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đúng quy định: hỗ trợ khó khăn đột xuất 117 trường hợp, số tiền 113 triệu đồng; Chi trợ cấp ưu đãi giáo dục 120 trường hợp, tổng kinh phí 412.872.000 đồng; cấp thẻ BHYT người có công và thân nhân 1.674 trường hợp, cấp thẻ BHYT cho 155 Cựu chiến binh, 565 TNXP; Giải quyết chế độ điều dưỡng tại chỗ đợt 1/2017 cho 70 đối tượng chính sách thuộc nhóm 1; tham mưu tổ chức đoàn đại biểu gồm 45 đối tượng chính sách đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; tổ chức điều dưỡng tập trung cho 17 đối tượng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công liên kết Bình Định; chi điều dưỡng tại chỗ cho 862 đối tượng, tổng kinh phí 956.820.000 đồng; vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017 được 1.534.463.000 đồng, đạt 106,93% kế hoạch; chi trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 1.146 đối tượng, tổng kinh phí 573 triệu đồng; hoàn thành sửa chữa, xây dựng 84/84 nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2017 (ngoài ra, phường An Hải Bắc vận động hỗ trợ xây mới 01 hộ, kinh phí 60 triệu đồng, phường Nại Hiên Động vận động sữa nhà 02 hộ, kinh phí 25 triệu đồng).

 

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo quận tổ chức thăm, viếng, tặng quà 29 đối tượng là gia đình lãnh đạo khu Đông Sông Đà - Quận 3 (cũ) và các đối tượng chính sách; tổ chức Gặp mặt kỷ niệm và tổng kết Kế hoạch hỗ trợ sữa chữa nhà ở người có công với cách mạng, Biểu dương "Gia đình cách mạng gương mẫu" và "Người công dân kiểu mẫu" năm 2017, đã vận động trao 31 suất quà cho 31 hộ chính sách nghèo năm 2017, mỗi suất 02 triệu đồng; đồng thời trao tặng 87 tivi cho 87 gia đình sữa chữa nhà năm 2017 do Thành phố hỗ trợ.

 

Năm 2018, UBND quận xây dựng Kế hoạch vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Kế hoạch xây mới và sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn quận. Tiếp tục quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, thông qua việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho người có công qua bưu điện, hỗ trợ đối tượng người có công như hỗ trợ khó khăn đột xuất, ưu đãi giáo dục….; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nhất là khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chăm lo cho người có công với cách mạng.

 

                                       Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png