Chi tiết tin tức

UBND quận Sơn Trà ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc: 19:50 - 16/06/2015 Lượt xem: 1651

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Sơn Trà về việc triển khai thực hiện  Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản, đồng thời để thực hiện yêu cầu nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đơn vị và ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, ngày 07/5/2015, UBND quận Sơn Trà đã ban hành Kế hoạch 52/KH-UBND để thực hiện chỉ thị trên. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu gồm: phổ biến pháp luật liên quan đến công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả kê khai; công tác thanh tra, xử lý vi phạm; công tác quản lý bản kê khai và kiểm soát việc kê khai theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung Kế hoạch: Tại đây

         
Tin cùng chuyên mục

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png