Chi tiết tin tức

Uỷ ban nhân dân quận ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2014 (11/04/2014)

Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế...

Uỷ ban nhân dân quận ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013 - 2015 (30/12/2013)

Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà vừa ra quyết định số1815 ban hành kế...

Thí điểm mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (30/12/2013)

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định ban hành dự án...

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu mới (18/12/2013)

Ngày 6 tháng 11 năm 2013, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 29 về...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu mới (05/12/2013)

Ngày 6 tháng 11 năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành...

Triển khai sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (05/12/2013)

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 15 về việc...

Dạy thêm không phép bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng (12/11/2013)

Ngày 22 tháng 10 năm 2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định ...

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png