Chức năng nhiệm vụ cơ quan Chính quyền
Ngày đăng: 12/03/2015 Lượt xem: 49785

* Văn phòng UBND: tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND quận về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

* Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

* Phòng Tài chính-Kế hoạch: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.


* Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
    
* Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác.

* Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản.
        
* Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).
        
* Thanh tra: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp quận, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
        
* Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thuỷ sản, nông lâm, khoa học và công nghệ,  thương mại.    
    
* Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh; chiếu sáng, rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).
    
* Phòng Giáo dục và đào tạo: Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

* Phòng Y tế: tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

Uỷ ban nhân dân các phường:

 - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
    
-  Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo UBND cấp trên trực tiếp quyết định. Đối với phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì báo cáo UBND cấp trên trực tiếp để trình HĐND quyết định.
    
- Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo UBND cấp trên trực tiếp kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương.
    
- Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt. Đối với phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì báo cáo UBND cấp trên trực tiếp để trình HĐND phê chuẩn.
    
3. Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn.
    
4. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ bầu cử đại biểu HĐND, tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

         

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo UBND
Trần Thị Thanh Tâm Chủ tịch UBND tamttt@danang.gov.vn 3944041 - 0932.557099
Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch TT UBND namtn@danang.gov.vn 3946190 - 0983931345
Nguyễn Đắc Xứng Phó Chủ tịch UBND xungnd@danang.gov.vn 3848212 - 0914.112199
Văn phòng UBND
Huỳnh Văn Hùng Chánh Văn phòng hunghv@danang.gov.vn 3944049 - 0913.432039
Nguyễn Văn Mẫn Phó Chánh Văn phòng mannv@danang.gov.vn 3944069 - 0905.029939
Phan Tất Tỉnh Phó Chánh Văn phòng tinhpt@danang.gov.vn 3944050 - 0918.071178
Biện Thị Thu Phó chánh Văn phòng thubt@danang.gov.vn 3946562 - 0915685758
Phòng Nội Vụ
Lê Ngọc Hoàng Trưởng phòng hoangln@danang.gov.vn 2227977-0913.423091
Trần Văn Ngọc Phó Trưởng phòng ngoctv2@danang.gov.vn 3944057 - 0976251381
Trần Thi Nhớ Phó Trưởng phòng nhott@danang.gov.vn 3944057 - 0983.969159
Phòng Kinh Tế
Nguyễn Thị Phương Mai Phó Trưởng phòng Maint5@danang.gov.vn 3944054 - 0989.958479 Xem thêm thông tin
Trần Văn Thành Phó Trưởng phòng 3944054 - 0914.028.53
Chi Cục Thống Kê
Võ Phúc Đồng Chi Cục trưởng 3944039 - 0983.197515
Chi Cục Phó 3944039 -
Phòng Tư Pháp
Bùi Nguyễn Tấn Phong Trưởng phòng phongbnt@danang.gov.vn 3944042 - 0903557766
Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng hainv@danang.gov.vn 3944042 - 0905.803045
Phòng LĐ-TB&XH
Nguyễn Thị Kim Minh Phó Trưởng phòng minhntk@danang.gov.vn 2229055 - 0935.715914
Ngô Phú Vinh Phó Trưởng phòng vinhnp@danang.gov.vn 3944055
Nguyễn Thanh Phong Trưởng phòng phongnt@danang.gov.vn 3946381 - 0914.022660
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Đào Ngọc Châu Trưởng phòng 2216654
Nguyễn Thị Hoa Phó Trưởng phòng hoant@danang.gov.vn 3944075 - 0935.089557
Huỳnh Quang Đạt Phó Trưởng phòng 3944075
Phòng Tài nguyên Môi trường
Đoàn Văn Đức Trưởng phòng ducdv@danang.gov.vn 3946234 - 01288646119
Phạm Văn Bình Phó Trưởng phòng Binhpv@danang.gov.vn 3946234 - 0913.484598
Nguyễn Văn Thinh Phó Trưởng phòng thinhnv@danang.gov.vn 0905.761428
Văn phòng ĐKQSDĐ
Phạm Thị Thủy Giám đốc thuypt@danang.gov.vn 3946274 - 0916.447167
Huỳnh Phi Long Phó Giám đốc 3946274 - 0977.949989
Thanh Tra quận
Ngô Văn Đức Chánh Thanh tra ducnv@danang.gov.vn 3944060 - 0913.480955
Dương Thị Bình Phó Chánh Thanh tra binhdt@danang.gov.vn 3944060 - 0983.944054
Nguyễn Thị Mai Phó Trưởng phòng maint@danang.gov.vn 0905.413939
Ban Quản lý Công trình XDCB
Nguyễn Thông Trưởng ban thongn@danang.gov.vn 3946731 - 0905.401999
Nguyễn Xuân Thuận Phó Trưởng ban loanltk@danang.gov.vn 3946731 - 0905.159448
Đào Quang Vinh Phó Trưởng ban Vinhdq2@danang.gov.vn 3944058 - 0913.465760
Đài Truyền thanh
Mai Thị Hồng Trưởng đài hongmt@danang.gov.vn 3944366 - 0903.591306
Ngô Thông Phó trưởng đài thongn1@danang.gov.vn 3944788
Ban Quản lý Chợ loại II
Phạm Tấn Thành Trưởng ban tampt@danang.gov.vn 2219398 - 0902.151659
Phan Mạnh Hân Phó Trưởng ban 2219398 - 0905.174363
Phòng Quản lý Đô thị
Hoàng Công Thanh Trưởng phòng haolv@danang.gov.vn 3944058 -0905.607.727
Cao Hoàng Thắng Phó Trưởng phòng thanhhc@danang.gov.vn 3944058 - 0909319198
Lê Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng loanltn1@danang.gov.vn 0905201180
Đội Kiểm tra Qui tắc Đô thị
Huỳnh Văn Bảy Đội ptrưởng bayhv@danang.gov.vn 3923025 - 0905215199
Đàm Nguyên Khánh Đội phó khanhdn@danang.gov.vn 3932025
Phòng Y tế
Lê Thị Thu Nga Phó Trưởng phòng 6285506 - 0983.469935
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thị Thảo Trưởng phòng 3848212 - 0914.113217
Lê Trọng Hùng Phó Trưởng phòng hunglt@danang.gov.vn 3848212
Lê Thị Thúy Nga Phó Trưởng phòng 384821 - 0988.074979
Phạm Thị Hoa Phó Trưởng phòng hoapt@danang.gov.vn
Phòng Văn hoá Thông tin
Võ Thị Phương Trưởng phòng phuongvt1@danang.gov.vn 0935.501455
Nguyễn Kim Thành Phó Trưởng phòng thanhnk@danang.gov.vn 3946381 - 0905.205.477
Đỗ Trọng Bê Phó Trưởng phòng bedt@danang.gov.vn 0903575677
Trung tâm Văn hoá Thể thao
Hồ Văn Hảo Giám đốc 3985056 - 0903.596845
Trần Minh Đức Phó Giám đốc 3985056 - 0905.401013
Trung tâm Dân số KHH gia đình
Trần Văn Minh Giám đốc 3936527 - 0983200115
Đoàn Thị Diễm Trinh Phó Giám đốc 3936527 - 0935.444709

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
SNV.png
GDDT.png
YTE.png
TNMT.png