Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài

STT Tên đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng
11 Hệ thống văn bản thực hiện các chính sách cho đối tượng hộ nghèo Lĩnh vực A 01/01/2016 31/12/2016 Đã hoàn thành
12 Khai thác chức năng "Báo cáo thống kê" của Phần mềm quản lý văn bản điều hành để kiểm soát kết quả xử lý văn bản đến tại UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
13 Mô hình vũ khí tự tạo phóng nổ ứng dụng, phục vụ huấn luyện diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ Lĩnh vực A 01/01/2017 30/01/2017 Đã hoàn thành
14 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
15 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến cấp cơ sở quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
16 Một số giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thành phố 4 an, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC và ba nhiệm vụ trọng tâm 2017 của quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
17 Nâng cao công tác tham mưu của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Sơn Trà về việc ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với xe mô tô hai bánh không xác định chủ sở hữu của UBND quận Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
18 Nâng cao giải pháp quản lý hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
19 Xây dựng phương pháp kiểm soát số thu và quản lý số nợ tiểu thương tại các chợ hạng 2 quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
20 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận đăng ký tiếp dân trực tuyến của UBND quận Sơn Trà Lĩnh vực A 01/01/2017 30/11/2017 Đã hoàn thành
Hiển thị 11 - 20 of 20 kết quả.
của 2

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png