Dự án đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
11 Mương thoát nước Kiệt đường Trương Định và tổ 35C phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 16/01/2017 287.300.000 Đã hoàn tất
12 Mương thoát nước tổ 20A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 144.107.000 Đã hoàn tất
13 Mương thoát nước tổ 24A1-24A2 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 288.951.000 Đã hoàn tất
14 Mương thoát nước tổ 29, K101B Lê Hữu Trác, đường và mương tổ 2G, 26, K10 Tô Hiến Thành phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 20/12/2017 879.175.000 Đang triển khai
15 Mương thoát nước tổ 30B phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 02/12/2016 264.413.000 Đã hoàn tất
16 Nhà làm việc UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 07/02/2017 4.928.016.000 Đã hoàn tất
17 Nâng cấp mương thoát nước tổ 5B, 6A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 29/09/2015 08/04/2016 543.430.000 Đã hoàn tất
18 Sửa chữa Đình làng An Hải phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 29/10/2016 28/11/2017 666.000.000 Đã hoàn tất
19 test chức năng dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng 01/03/2017 31/03/2017 1200000 Chuẩn bị đầu tư
20 Trường MN Hoàng Anh (CS 2) Giáo dục 15/10/2015 26/12/2016 1.756.371.000 Đã hoàn tất
Hiển thị 11 - 20 of 46 kết quả.
của 5

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png