Công bố các đồ án quy hoạch và phân kỳ đầu tư trên địa bàn quận (17/12/2012)
UBND quận Sơn Trà sẽ tổ chức công bố và triển lãm quy hoạch trong vòng 07 ngày, từ ngày 19 tháng 12...
Các dự án đã bàn giao mốc giới trên địa bàn quận (13/12/2012)
Dự án Khu đất bố trí 08 đơn vị công tác của UBND quận Sơn Trà. Quyết định phê duyệt: Quyết...
Các dự án đã bàn giao mốc giới trên địa bàn quận (15/11/2012)

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của...

Các dự án đã bàn giao mốc giới trên địa bàn quận (18/06/2012)

Dự án Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy sản
-...

Bàn giao mốc giới dự án Nhà làm việc Đoàn biểu diễn Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (12/06/2012)

Chiều ngày 13/4/2012, phòng Quản lý đô thị được sự ủy nhiệm của UBND...

Các dự án đã bàn giao mốc giới trong tháng 3 trên địa bàn quận Sơn Trà (18/04/2012)

Dự án Nhà xưởng may của Công ty TNHH Tâm Thiện
- Quyết định phê duyệt: Quyết định số...

Các dự án đã bàn giao mốc trong tháng 2 trên địa bàn quận (27/03/2012)

1. Dự án Chùa Sơn Trà
- Quyết định phê duyệt: Quyết định số...

Các dự án đã bàn giao mốc giới trong tháng 10 và 11 năm 2011 trên địa bàn quận (18/01/2012)

Trong tháng 11 và 12 năm 2011, UBND quận Sơn Trà đã bàn giao mốc...

Các dự án đã bàn giao mốc giới từ ngày 25/8 đến 29/9/2011 (21/11/2011)

1. Dự án điều chỉnh Lô 09 khu nhà vườn sinh thái, nhà nghỉ -...

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png