Xuất bản thông tin

Danh sách cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo phản ánh của công dân (theo Quyết định số 3349/QĐ-XPVPHC, ngày 11/7/2017)

Nội dung chi tiết có thể xem tại đây:


Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png