Xuất bản thông tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị lần thứ mười, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Chiều ngày 07/7/201719, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị lần thứ mười, nhiệm kỳ 2014-2019, nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong 6 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN quận Sơn Trà đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng qua, hoạt động của UBMTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" và Chương trình "Thành phố 4 an", góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

 

Một số kết quả đạt được như sau: cấp phát quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chính sách gồm 2.057 xuất quà với tổng số tiền 739.600.000đ từ nguồn hỗ trợ của các cấp, các tổ chức và cá nhân; vận động "Quỹ vì người nghèo" được 165.485.000đồng, đã hỗ trợ thay tôn cho 02 nhà với số tiền 13.296.000 đồng, thăm và hỗ trợ đột xuất cho 03 hộ nghèo với số tiền 8.000.000đồng, hàng tháng hỗ trợ 14 hộ nghèo không còn sức lao động 140kg gạo trị giá 1.800.000đồng; hỗ trợ 01 hộ thoát nghèo 5.000.000 đồng để mua xe máy; vận động 01 nhà hảo tâm hỗ trợ 01 hộ 5.000.000 đồng làm vốn sinh kế; từ nguồn Dự án "Tầm nhìn thế giới" đã hỗ trợ thay tôn, chèn chống mái nhà cho 18 hộ với tổng số tiền 45.500.000 đồng. Công tác cứu trợ nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những người bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị thiên tai, hỏa hoạn, rủi ro... cũng được thực hiện tích cực, kịp thời.

 

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận vào Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong 6 tháng cuối năm 2017 với 07 nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn phường trong việc chấp hành thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII); củng cố Ban công tác Mặt trận khu dân cư sau khi kiện toàn, sắp xếp tổ dân phố theo đề án mới; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận và các thành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

 

Thảo Ly


Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png