Xuất bản thông tin

An Hải Tây hoàn thành công tác bầu cử Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2019

Tính đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2017, phường An Hải Tây đã hoàn thành công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2017-2019.

 

Việc bầu cử tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố trên địa bàn phường được thực hiện theo đúng tiến trình, đúng luật định. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ phường đến tổ dân phố và thực hiện tốt các bước hiệp thương nên tỷ lệ cử tri đi bầu đảm bảo số lượng, số ứng cử viên trúng cử đảm bảo đúng cơ cấu và định hướng .

 

Trước khi được sắp xếp, kiện toàn, phường An Hải Tây có 71 tổ dân phố, đến nay đã giảm còn 38 tổ. Trong 76 tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố hiện nay, có 11 đồng chí là đảng viên, 28 đồng chí đảm nhận chức danh tổ trưởng, tổ phó dân phố lần đầu và 48 đồng chí tái cử, tất cả đều là những người có uy tín, trách nhiệm với nhân dân.

 

Quốc Minh


Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png