Quản lý doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp Khách sạn HUỲNH GIA HƯNG
Địa chỉ 169 Nguyễn văn Thoại
Điện thoại 0511 3932211
Tình trạng hiện tại Đang hoạt động
Lĩnh vực Khách sạn
Ngành nghề kinh doanh
Thông tin thêm

15 phòng

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png