Quản lý doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp Khách sạn SÓNG XANH
Địa chỉ 261 Hồ Nghinh
Điện thoại 511.3941277
Tình trạng hiện tại Đang hoạt động
Lĩnh vực Khách sạn
Ngành nghề kinh doanh
Thông tin thêm

20 phòng

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

SNV.png
YTE.png
GTVT.png
SXD.png
STP.png
KCNC.png
BQLKCN.png
STC.png
GDDT.png
TNMT.png