Thủ tục hành chính


Hiển thị 1 - 20 of 160 kết quả.
của 8
STT Tiêu đề Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tich
2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tich
3 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tich
4 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tich
5 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tich
6 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tich
7 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tich
8 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tich
9 Thủ tục đăng ký chấm dứtgiám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tich
10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tich
11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tich
12 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tich
13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tich
14 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tich
15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tich
16 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tich
17 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
18 Thủ tục Chứng thực chữ ký (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
19 Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Chứng thực
20 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Trình tự thực hiện Chứng thực
Hiển thị 1 - 20 of 160 kết quả.
của 8

Thủ tục hành chính - Tổ chức

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png